”Ordning och reda i välfärden” som Ilmar Reepalu (S) i dag lämnar över till regeringen innebär flera risker för branschen enligt Håkan Tenelius:

– Utredningen var tänkt att säkra kvaliteten i välfärden, i stället kommer den nu leda till, om förslagen genomförs, att företag som levererar god vård och omsorg slås ut.

Ilmar Reepalu hävdar att ett vinsttak på 7 procent av investerat kapital plus statslåneräntan framför allt skulle slå mot riskkapitalbolagen. Men Vårdföretagarna anser att vinsttaket skulle slå hårt mot alla företag.

– Små och stora företag lever under samma ekonomiska förutsättningar, säger Håkan Tenelius.

 

TOBIAS BAUDIN: ”Bättre än ingen reglering alls”

 

Enligt Vårdföretagarna har oron inför Reepalus förslag varit störst hos de små företagen. Om det föreslagna vinsttaket införs skulle avkastningen på investerat kapital bli så låg att många skulle avstå från att starta välfärdsföretag, enligt Håkan Tenelius.

– En rad företag skulle tvingas till konkurs, små företag skulle försöka klara sig även om det var svårt och de oseriösa skulle försöka kringgå de snåriga reglerna, säger Håkan Tenelius.

Han lyfter fram att de föreslagna förändringarna medför stora kostnader. Både för den kontroll som ska utföras och för den kompensation som företagen kan tänkas kräva när systemet ändras.

– Det här är miljarder som försvinner från välfärden till andra saker, det drabbar möjligheten till jobb, säger Håkan Tenelius.

Tillståndskrav och en uppföljning av de krav som ställs är viktig enligt Vårdföretagarna. Samma krav ska ställas på alla de kommunala utförarna också.

Men Håkan Tenelius är tveksam till att företagens årsredovisningar ska granskas av Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta utifrån att IVO idag har svårt att klara sitt uppdrag. 

Vårdföretagarna avvisar dock inte sanktionsavgifter:

– En princip ska vara att det måste kosta att göra fel. 

 

LÄS OCKSÅ: Lättare utesluta oseriösa företag

 

I maj presenterar Välfärdsutredningen nästa betänkande som har fokus på kvalitet. Hittills har Ilmar Reepalu slagit fast att det är svårt att utforma kvalitetskrav och att de riskerar att bli rättsosäkra.

– Vi är väldigt noga med att vården ska ges på likvärdiga villkor. Om man inte kan följa upp det, då kan vi inte verkställa. Det är en jättestor utmaning att se till att vi har bra kvalitetsmått, men vi måste dit hän, säger Håkan Tenelius.

Men han avvisar till exempel krav på minimibemanning:

– Om man ska mäta kvalitet ska man mäta den levererade kvaliteten, att reglera fram kvalitet funkar inte, det är så många olika förutsättningar som gäller.

Ilmar Reepalu hävdar att vinstregleringen kommer gynna villkoren för personalen. Håkan Tenelius håller inte med, skälet är att förslagen kan leda till färre företag. Det skulle göra det svårare att byta jobb, vilket inte skulle gynna de anställda.