SVAR: Enligt arbetsmiljölag­en ska arbetsgivaren se till att det finns utrymmen för personlig hygien, förtäring med mera i den utsträckning som behövs enligt arbetets art och arbetstagarnas behov. Ta kontakt med ert lokala Kommunal, så de får titta på det här tillsammans med er!

Annica Nordström Sjödin,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström