Ett möte mellan en manlig medelålders filmregissör och en ung kvinnlig konstnär. Vi får se händelseförloppet två gånger, och andra gången är några detaljer ändrade.

Ett exempel är när konstnären visar regissören en tavla hon håller på med. Första gången beter hon sig osäkert, och regissören svarar med att berömma hennes konstverk. Andra gången är hon mer självsäker, varpå regissören ger tavlan ganska hård kritik. Det är två vanliga reaktioner i det mänskliga samspelet: Att stötta den som är osäker, att trycka till den som är för självsäker. Filmen blir en nyfiken studie av vad som avgör hur en relation utvecklas.

Går det bättre eller sämre andra gången? Det är inte självklart. Tittaren får klara sig utan enkla svar och moraliska pekpinnar.