Frågan gällde beslutet i Helsingborg, där vård-och omsorgsnämnden i våras tog beslut om att privatisera den kommunala personliga assistansen. Beslutet överklagades av kommuninvånare till förvaltningsrätten.

”Enligt förvaltningsrättens mening är frågor om att konkurrensutsätta kommunal verksamhet i sig av sådan principiell beskaffenhet och större vikt för kommunen att beslut i frågorna ska fattas av kommunfullmäktige”, skriver rätten i sitt beslut och hänvisar till kommunallagen.

Nu spelar detta ingen roll i det här fallet eftersom vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg efter mycket kritik nyligen tvärvände och backade från beslutet om att lägga ut den kommunala personliga assistansen på ett privat företag.

Helsingborgs kommun kan, om man vill, söka prövningstillstånd för överklagande till kammarrätten.