Handelsavtalet med Kanada, CETA, är färdigförhandlat och väntar på att godkännas. Förhandlingar pågår fortfarande om ett avtal med USA, TTIP. Hans Kotzan menar att båda avtalen måste stoppas.

– CETA innebär att vi får TTIP bakvägen. Många stora företag i USA har dotterbolag i Kanada och kommer den vägen att sätta press på EU-länderna för att motverka fackliga rättigheter, hindra skärpta miljökrav och försämra offentlig välfärd, säger han.

De skrivningar som finns i CETA och som diskuteras i TTIP om respekt för fackliga rättigheter menar Hans Kotzan inte räcker.

– Som avtalen är formulerade hindrar de inte att amerikanska företag stämmer Sverige eller andra EU-länder om fackliga rättigheter stärks.

Han hänvisar till exemplet med företaget Veolia som stämde Egypten för att landet höjde de lagstadgade minimilönerna. Veolia ansåg att detta minskade företagets vinst på gjorda investeringar i landet.

Han ser risker med att CETA och TTIP kan stoppa alla förslag till krav för att förhindra social dumping vid upphandling.

­– EU har beslutat att det är möjligt att kräva villkor enligt kollektivavtal och att ställa sociala krav vid upphandling. I Sverige finns därför ett lagförslag som ska göra det lättare att ställa sådana krav. Men CETA och TTIP kan innebära att Sverige stäms av ett amerikanskt bolag om kraven minskar bolagens vinster.

Det finns i CETA, och i förhandlingarna om TTIP, en tvistelösningsmekanism som gör det möjligt för företagen att i en domstol eller nämnd stämma stater som hotar deras vinster på gjorda investeringar i dessa länder.

Enligt Kommunal leder detta till att storbolagen kan få större makt över politiska beslut än vad medborgarna i dessa länder har. Det kan avskräcka från att införa begränsning av rätten till vinster inom välfärden eller att en kommun tar tillbaka städning som tidigare lagts ut på entreprenad.

Torsdag och fredag denna vecka samlas EU:s handelsministrar för att diskutera CETA och TTIP.

Kommunals europeiska international, EPSU och LO:s europeiska international, Europafacket har tillsammans med europeiska miljörörelser, konsumentorganisationer samt sociala nätverk mot fattigdom uppmanat handelsministrarna att säga nej till CETA och TTIP.

På många håll inom EU har stora demonstrationer och protester genomförts mot dessa handelsavtal.

I Sverige är dessa avtal inte lika kontroversiella. Sverige och svenskarna är av tradition positiva till frihandel på grund av att landets industri är beroende av möjligheten att exportera.

Men kritikerna mot CETA och TTIP menar att dessa avtal inte handlar om frihandel, det finns inga tullar som begränsar handel mellan EU, USA och Kanada. Dessa avtal handlar snarare om att skapa en gemensam norm för vad som är tillåtet när det gäller att ställa arbetsrättsliga krav, miljökrav eller konsumentskydd.

LO:s ledning är positivt inställd till CETA och TTIP. Men Kommunal fick LO-kongressen i somras att kräva garantier för fackliga rättigheter och garanterade undantag för offentliga tjänster som villkor för att säga ja till CETA och TTIP.

– Några sådana garantier har vi inte fått. Därför förväntar jag mig att också LO säger nej till CETA och TTIP, säger Hans Kotzan.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-NC 2.0 via Flickr.