Norrköpings tidningar berättar om hur personal i den slutna gruppen på Facebook använt kränkande kommentarer om barnen och barnens föräldrar vid förskolan.

När dessa omdömen blev kända fick de inblandade skriftliga varningar och en del av dem omplacerades.

Kommunal och andra fackliga organisationer hävdade att kommunen måste ta hänsyn till att det hela skedde i en sluten grupp som inte var tänkt att läsas av andra än dem som ingick i gruppen.

Marie-Louise Jonander, facklig företrädare för Kommunals sektion, vill inte kommentera det som hänt eller hur facket har agerat.

– Vi har stöttat berörd personal utifrån de lagar och avtal som gäller. Mer vill jag inte säga av hänsyn till berörd personal. Ärendet är avslutad och berörd personal vill få chans att lägga detta bakom sig, säger hon.

Carl-Johan Rydberg säger att de kränkande omdömen som använts i den slutna diskussionsgruppen strider mot kommunens värdegrund om respekt, delaktighet och trovärdighet i arbetet och kontakten med medborgarna.

– Att det skett i en sluten grupp spelar ingen roll. Det strider mot vår värdegrund i alla fall.

Han tillägger att det aldrig går att garantera att det som skrivs i en sluten grupp för all framtid bara stannar i den gruppen.

– Så var det med denna grupp. Till slut var det någon i gruppen som berättade för andra vad som skrevs.

Carl-Johan Rydberg tycker att det är väl motiverat med skriftlig varning för att markera hur allvarligt det är att använda kränkande omdömen om barn och föräldrar vid förskolan.

Om någon i gruppen på nytt skulle använda sådana omdömen i tal eller skrift kan det ytterst leda till uppsägning.

Norrköpings kommun funderar nu på att ta fram riktlinjer eller tips om vad anställda bör tänka på när det gäller att uttrycka sig på sociala medier. Men samtidigt vill inte Carl-Johan Rydberg att detta ska uppfattas som att kommunen vill tysta sin personal.

– Vi vill absolut inte kränka deras yttrandefrihet. Tvärtom vill vi på alla sätt uppmuntra vår personal att säga vad de tycker, även på sociala medier. Det är till exempel helt ok att kritisera jobbet eller arbetsgivaren. Men gränsen går när kritiken handlar om medborgarna som vår service riktar sig till, säger han.