– Det motsvarar 2,7 procent, vi är väldigt nöjda. Märket ligger på 2,2 procent, säger ombudsman Elisabeth Haug som förhandlat för Kommunal.

Avtalet gäller cirka 300 ambulanssjukvårdare, de flesta är anställda av Falck, Samariten och Ambulanssjukvården i Östergötland. Avtalstiden är 13 månader och avtalet gäller från 1 september 2016 till 30 september 2017.

Någon undersköterskesatsning ingår inte.

– Vår satsning på undersköterskor handlar om en satsning där man är värdediskriminerad och på kvinnodominerade yrken. Vi ser att ambulanssjukvårdarna ligger mycket högre i lön än en genomsnittlig undersköterska, säger Elisabeth Haug.

För en kommunanställd undersköterska ligger medellönen på drygt 23 800 kronor.

Enligt Kommunal är medellönen 25 600 kronor för privatanställda ambulanssjukvårdare. Enligt LO var medellönen för industriarbetare drygt 26 800 kronor ifjol.

Ersättningarna i avtalet höjs med 1,1 procent. I flera andra avtal har de höjts med 2,2 procent.

– Avtalet är en paketlösning. Om lönen höjs med 2,7 procent så blir det en förhandling om övriga ersättningar. Våra medlemmar gynnas av en höjd grundlön, säger Elisabeth Haug.

Skälet är att övertidsersättningen beräknas på grundlönen. Enligt Kommunal är övertid vanligare än jour- och beredskap där ersättningen höjs med 1,1 procent.

Enligt Elisabeth Haug yrkade Kommunal på förändringar när det gäller bestämmelserna för jour men fick inte gehör.

Utifrån att de allra flesta arbetar heltid och visstidsanställningar inte är vanliga har Kommunal inte drivit de frågorna.

Lägstalönen höjs till 20 077 kronor från den 1 september 2016.