Janina är vårdbiträde. Hon sover med mobilen under kudden. Eller förresten, sover är att ta i. Numera slumrar hon mest, rädd att missa ett samtal från arbetsgivaren. Hon behöver varje krona hon kan få. Som timanställd är hon slav under mobilen. Samtal och sms kan komma när som helst och hon har inte råd att missa ett enda. Otryggheten har blivit en boja och en molande värk i magen som aldrig försvinner helt.

Dessvärre är Janina långt ifrån ensam. Otrygga jobb är vanliga inom kvinnodominerade yrken och allra vanligast bland vårdbiträden. En färsk rapport från Kommunal visar att sex av tio vårdbiträden hade en tidsbegränsad anställning förra året. De osäkra anställningarna kryper också högre upp i åldrarna. Det är alltså ett växande problem som brer ut sig alltmer på arbetsmarknaden.

Det är framför allt tim- och vid behovsanställningar som blivit fler sedan allmän visstid infördes 2008. I dag har så många som var fjärde kommunalare ett tidsbegränsat kontrakt. Om man jämför denna siffra med hela arbetsmarknaden är motsvarande siffra 17 procent. Kommunal vill att anställningsformen allmän visstid avskaffas helt. Förbundet vill också att heltid ska vara norm inom offentligt finansierade verksamheter. Det här är viktigt för att jobben inom välfärden ska bli trygga i stället för otrygga. Utan välfärd stannar vårt land, trygga jobb är därför viktigt för alla. För välfärdsarbetarna i deras vardag och för alla som har barn i förskola eller skola eller har gamla föräldrar som får hjälp av hemtjänsten.

Majoriteten av medlemmarna med otrygga anställningar inom Kommunal söker aktivt en tillsvidareanställning utan att få det. De vittnar om hur den osäkra vardagen tär på dem och hur det påverkar hälsa, familjeliv och deras sociala liv negativt. Men det finns positiva exempel. I Uppsala blir heltid äntligen norm och boendeassistenten Sandra Ponce är en av dem som nu slipper pussla med extrapass för att få ihop tillvaron.

Trygga anställningar är inte bara en angelägenhet för kvinnodominerade yrken eller medlemmar i Kommunal. Det är viktigt för hela samhället. Utan en trygg anställning blir det svårt både att hitta bostad och att bilda familj. Utan trygghet inga anställda i välfärden.

Illustration: Magnus Bard