Enligt siffror från Jordbruksverket behövs idag omkring 2600 djursjukskötare medan antalet legitimerade djursjukskötare endast uppgår till 1700. Och bristen på utbildad personal väntas bli värre med stundande pensionsavgångar.

Kommunal har tidigare drivit frågan om fler utbildningsplatser för djursjukskötare. Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande för Kommunal, menar att bristen på djursjukskötare leder till dålig arbetsmiljö för personalen.

– Våra medlemmar upplever att arbetsmiljön är stressig på grund av personalbristen. Så genom snabbspåret för nyanlända med kompetens inom djursjukvård kan vi förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar, samtidigt som vi kan bidra till att nyanlända får arbete inom sitt kompetensområde.

De som kan utbildas genom det nya snabbspåret är nyanlända akademiker med minst tre års utbildning inom djursjukvård. Snabbspåret innebär en 26 veckor lång utbildning som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen kommer bland annat att innehålla svensk lagstiftning och svensk antibiotikapolicy.

Efter en sex månader lång praktikperiod där deltagaren får etableringsersättning avslutas snabbspåret med en examination för att säkerställa kunskapskraven.

Lisa Bengtsson menar att satsningarna på snabbspår är viktiga för att nyanlända ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi som fackförbund är med och stöttar initiativ för att nyanlända ska kunna komma i arbete. Våra fackliga representanter får nu också en viktig uppgift i att välkomna nya arbetskamrater och informera om fackliga rättigheter.

Det är Kommunal, Skogs- och Lantarbetareförbundet (SLA), och Veterinärförbundet som tillsammans tagit fram snabbspåret för nyanlända djursjukskötare inom den privata sektorn. Enligt SLA ska Arbetsförmedlingen starta rekryteringen omgånde. Utbildningen kommer att starta senast 1 november med 20 utbildningsplatser per omgång.