Vid upprepade tillfällen har parkarbetare som arbetat i Västeråsförorterna Bäckby och Råby utsatts för grova hot och fysiska angrepp. Bland annat ska parkarbetarna fått utstå hot om att dödas, och fått stenar kastade mot sig. Det rör sig framförallt om ungdomsgäng som begått brotten.

Jonathan Söderberg, sektionsordförande för Kommunal i Västerås, ser allvarligt på hoten.

– Det är ett allvarligt samhällsproblem att ungdomsgäng ger sig på parkarbetare. Det är något nytt som vi inte stött på tidigare. Nu gäller det att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att personalen ska kunna känna sig trygg på arbetet.

Under mötet beslutade arbetsgivaren att genomföra flera åtgärder. Bland annat ska personalen utbildas i rutiner för hur man ska agera om en hotfull situation uppstår. Arbetsgivaren ska också se över hur man på ett bättre sätt kan möta personalens behov av krissamtal efter en hotfull händelse.

Jonathan Söderberg är nöjd med mötet, och menar att det är viktigt att flera parter samverkar kring de här frågorna.

– Jag tror att det betyder mycket för våra medlemmar att ha ett sådant här möte där också polisen var med. Vi kunde med hjälp av medlemmarnas erfarenheter driva igenom att inget ensamarbete får förekomma i de här områdena. Det är självklart en ekonomisk fråga, men arbetsgivaren var helt med på att parkarbetarnas säkerhet måste gå först.

Säkerhetsåtgärderna ska utvärderas på ett uppföljande möte om en månad.