Skyddsombud kommer att stå mellan 7-10 och 15-18 vid större knutpunkter för busstrafiken i länet. En liknande aktionsdag planeras en vecka senare, den 13 september. Vid aktionen deltar skyddsombud vid Keolis, Nobina och Arriva,

Skyddsombudet Lasse Öberg, som jobbar vid Keolis Nacka-Värmdö, säger att företaget har godkänt aktionen.

– Det skulle ju se konstigt ut om företaget sa nej till en aktion för bättre arbetsmiljö. Och det skulle också kunna vara ett kollektivavtalsbrott eftersom det i kollektivavtalet står att vi har rätt till tio minuters paus efter maximalt 2,5 timmars körning, fortsätter han.