– Det är uppenbart att de tar tillfället i akt att bedriva politisk kampanj mot regeringen och då innebär det att 40 000 personliga assistenter inte får ut de löneökningar som alla andra i Sverige har fått, säger Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

Så sent som i somras pekade Kommunal själva på att assistansersättningens utformning och låga uppräkning är ett hot mot den svenska modellen, i sin omfattande rapport om personlig assistans. Men det är fel forum att i samband med avtalsförhandlingarna peka på detta, anser Baudin.

– Vi sätter oss gärna ner med arbetsgivarna och regeringen och ser över assistansersättningen i framtiden. Men att använda avtalsrörelsen, den svenska modellen, förhandlingar mellan fack och arbetsgivare för att sätta press på regeringen menar vi är helt fel, säger han.

 

LÄS OCKSÅ: Vårdföretagarna skyller på regeringen

 

Enligt en uträkning från Kommunal innebär höjd assistansersättning med 1,4 procent en ökning med 4 kronor per assistanstimme.

– Det vi yrkar på i löneökningar är 2,2 procent. Det innebär en löneökning med 2,83 kronor per timme så Vårdföretagarna har råd att ge den här löneökningen som alla andra på svensk arbetsmarknad har fått. Och det blir dessutom pengar över, säger Tobias Baudin.

Kommunal har varslat om nyanställningsblockad i samtliga assistansbolag på Vårdföretagarnas avtal från och med den 13 september, sedan förhandlingarna strandat på torsdagsmorgonen, den 1 september.