Demonstrationen för en hållbar vård på söndag den 4 september är historisk och unik. Det har aldrig någonsin hänt att alla yrkesprofessioner i vården går ut tillsammans mot en vård som har havererat.

Vi kräver ett stopp för alla dessa in- och neddragningar som beslutsfattare kallar för effektiviseringar. Vi som arbetar i vården vet att det är ett annat namn för underbemanning! Det betyder stängda vårdinrättningar och minskade vårdplatser.

 

LÄS OCKSÅ: Vårduppror mot dålig arbetsmiljö

 

Nu är det nog. Patientens trygghet och säkerhet kan inte längre garanteras, den vård som erbjuds med de resurser som finns i dag förhindrar ett tillfrisknande och förlänger lidandet. Många patienter blir istället sjukare och i en del fall slutar detta vansinne med döden. Krisen i vården, som det kallas för, har passerat ordet kris och är nu i ett rent haveri. Men i det politiska rummet är tystnaden total.  

”Slut på rean – en annan vård är möjlig” handlar om att tvinga makthavare till åtgärder. Som första punkt är att lyssna på oss som är professionen.

I vår kravlista ingår att sluta betrakta undersköterskor som avlastningspersonal till en annan yrkesgrupp. Vi kräver att bli betraktade som en egen profession! För att nå dit behövs bland annat en omfattande förändring av attityd. Vår yrkesprofession kräver bland annat; arbetsbeskrivning, enhetlig utbildning, kompetenshöjning, karriärstege, inflytande och en legitimation.

Initiativet till demonstrationen har blivit en väl organiserad rörelse som har fört oss vårdpersonal närmare varandra och över yrkesgränserna. Rörelsen är startad och vi vägrar kompromissa! Vi är inte arga frustrerade unga män, vi är undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är förtvivlade, rasande och ilskna över den nedlåtenhet som råder. Det är en kränkning mot allt som vården ska stå för och en förminskning av oss alla som är verksamma inom vården.

Nu uppmanar vi undersköterskor i hela landet att ansluta sig till rörelsen.

Det handlar om vår yrkesprofession, vår arbetssituation och om patienternas säkerhet.

 

Marianne Stathin,
specialistundersköterska, ordförande SUSF

Jan Höök,
specialistundersköterska, vice ordförande SUSF

Elisabet Roos,
specialistundersköterska, vårdlärare

Kurt Myrland,
specialistundersköterska

Yvonne Ericsson,
undersköterska

Eva Ekelund,
specialistundersköterska, framtidsstrateg, omvärldsanalytiker E-hälsa

Kim Queray-Lundh,
undersköterska

Carina Stolt,
ekonom

Emily Tallén,
undersköterska

Fakta

”Slut på rean – en annan vård är möjlig” demonstrerar på flera platser i landet 4 september. Hitta din stad här.
Rörelsen består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor yrkesförening, SUSF. Den har stöd från anhörig-och patientföreningar, Kommunal och Vårdförbundet.