SVAR: Arbetsgivaren har på något sätt bestämt att tiden för det fysiska städarbetet är en viss mängd timmar. Handlar det exempelvis om en upphandlad verksamhet har ju kunden  rätt att få det som kunden betalar för, nämligen rätt antal städtimmar. Arbetsplatsträffar, utbildning, beställning av material och så vidare är då sådant som ska ligga utanför den överenskomna tid kunden betalar för. Du kan ju inte beställa varor eller vara på utbildning eller APT samtidigt som du utför städarbete.  Kontakta ditt lokala Kommunal för att diskutera den situation du befinner dig i.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal