SVAR: Svaret på frågan beror på hur man använder sig av formen APT, det vill säga arbetsplatsträff.  Handlar det om ren information finns inga krav på vem som ska vara med. Men det är inte ovanligt att en chef delegerar uppdraget till någon i gruppen som håller i mötet och skriver anteckningar, som man i sin tur lämnar tillbaka till sin chef.

Om man har APT som också inbegriper medbestämmandelagen med info om förändringar i arbetet, bör en chef vara med som har ansvar över verksamheten eller fått ansvaret delegerat till sig. Detta kan vara olika från arbetsplats till arbetsplats.

Ta kontakt med ditt lokala fack och ta reda på hur formerna för information och förhandling ser ut hos er. Det finns också rutiner på varje företag om hur man vill att ett APT ska hållas, så kolla hur det ligger till hos er.

Elisabeth Haug,
ombudsman på Kommunal