SVAR: Föräldraledighetslagen och studieledighetslagen ger dig rätt till tjänstledighet. Ska du inte vara ledig för studier eller i din roll som förälder är frågan om din anledning till att vilja vara tjänstledig reglerad i det kollektivavtal som gäller för dig och dina arbetskamrater. Om så är fallet kan din arbetsgivare inte neka dig ledighet för att i stället ta en semesterdag. 

Vill du vara allmänt tjänstledig en dag, utan stöd av lag eller kollektivavtal, är det helt och hållet upp till arbetsgivaren att bevilja eller inte bevilja denna ledighet. Men det torde vara dålig arbetsgivarpolitik om arbetsgivaren menar att du skulle fått tjänstledigt om du inte hade haft sparad semester. Huvudfrågan är dock vilken typ av tjänstledighet det handlar om.

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal