SVAR: Mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt och tyvärr alltför ofta förekommande problem. Du skriver att du blivit mobbad under en dag och varit sjukskriven sedan dess. Det framgår inte av din fråga om du fått sjukskrivningen godkänd och får sjukpenning av Försäkringskassan.

Eftersom du varit timanställd men inte är anställd nu, innebär det sannolikt att arbetsgivaren inte har något formellt rehabiliteringsansvar. Det är naturligtvis ändå beklagligt att ingen från arbetsgivarens sida har ringt och frågat hur du mår. 

Om du blivit långvarigt sjuk till följd av kränkande särbehandling kan det räknas som arbetsskada/arbetssjukdom och du kan då ha rätt till ersättning för bland annat inkomstförlust. Om du inte redan gjort det ska du anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och AFA Försäkring. För rätt till ersättning/livränta från Försäkringskassan krävs dock både att dina sjukdomsbesvär kommer att bestå i minst ett år framåt i tiden och att du får en inkomstförlust på minst en femtondedel. Det räcker inte att du redan varit sjukskriven. Övervägande skäl måste också tala för att sjukdomen faktiskt beror på händelserna i arbetet. I den bedömningen vägs bland annat omfattningen och intensiteten av mobbningen in. Du behöver bra dokumentation på vad som hänt och utförliga läkarintyg.

Du kan inte stämma arbetsgivaren för denna arbetsskada. Detta beror på det så kallade taleförbudet, enligt vilket en anställd inte får stämma och föra skadeståndstalan på grund av arbetsskada mot arbetsgivare som tecknat TFA-försäkringen (TFA =Trygghet vid arbetsskada). Den försäkringen finns på de flesta arbetsplatser.

Som jag ser det är möjligheten för dig  alltså att anmäla händelsen och sjukdomen som arbetsskada och i alla fall få prövat om du har rätt till ersättning. Som medlem i facket har du viss möjlighet att få kostnadsfri juridisk hjälp med din arbetsskada. Rättshjälp beviljas om förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång i ärendet. Förbundet betalar då kostnaderna som uppstår i samband med processen. Du vänder dig till ditt lokala fack för att få hjälp i samband med att du fått ett negativt beslut eller förslag till beslut.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd