Folkmordet på armenier 1915 har inte erkänts av Turkiet som bar ansvaret. I filmen gestaltas armeniernas kamp för upprättelse. Gilles, som skadas vid ett attentat mot en turkisk ambassadör, söker upp aktivistens familj. I mötet med dem omvandlas hans hämndlystnad till förståelse och försoning.

Filmen är en nyanserad skildring av människors agerande och det är lätt att sympatisera med det armeniska folkets kamp.