SVAR: När du avslutar din anställning och går i pension kommer du att via brev få information från Kommunalpensionärerna. Som medlem där har du möjlighet att också i fortsättningen teckna vissa försäkringar, bland annat hemförsäkring.

Det är viktigt att du tar kontakt med Folksam för att gå igenom de försäkringar du har via medlemskapet i Kommunal och vilka du eventuellt har tecknat utöver detta. Be om en genomgång av ditt försäkringsskydd, så kan du lättare ta ställning när du gått i pension och erbjudandet kommer från Kommunalpensionärerna.

Inger Hjärtström,
ombudsman på Kommunal