SVAR: Din fråga innehåller flera delar. Eftersom du har en anställning på 100 procent har du också en arbetsskyldighet på hela din sysselsättningsgrad. Då din grundplacering endast omfattar 75 procent måste frågan om var du ska arbeta på resterande 25 procent lösas och du har ingen självklar rättighet att själv välja var dessa timmar ska utföras. 

Om du får ett så kallat skäligt erbjudande är mitt råd utifrån den information du gett, att du bör tacka ja till detta. Annars skulle det kunna bli så som din arbetsgivare beskriver, nämligen att du förlorar din rätt till 100 procents sysselsättningsgrad. Kontakta gärna Kommunal lokalt. De kan hjälpa dig och har kanske fler idéer om hur man kan lösa situationen!

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal