SVAR: BEA-avtalet innehåller inte samma antal semesterdagar som det ”stora” HÖK-avtalet, huvudöverenskommelsen. I BEA är det semesterlagens antal semesterdagar som gäller och de är 25. Hänvisningen du skickat med är från tidningen KA och uppgifterna i artikeln är tyvärr ofullständiga.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal