SVAR: Generellt sett ska lag och avtal följas av både arbetsgivare och arbetstag­are, men i en akut situation är det möjligt att både lagen och kollektivavtalets regler om till exempel arbetstid sätts ur spel. Frågan är vad som anses som akut situation och hur snabbt situationen har uppstått. Kontakta ditt lokala Kommunal för att utreda om det varit brott mot lag/kollektivavtal eller inte

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal