Men i Umeå har Kommunal och kommunen gjort upp i ett lokalt avtal som återställer reglerna, enligt lagens tidsfrist på två månader.

– Vi tycker att våra kollektivavtal ska ge bättre villkor, inte sämre, säger Alejandro Caviedes, ordförande Kommunal Umeå.

Johan Ingelskog, chef för Kommunal arbetsplats- och avtalsenhet, bekräftar att avtalet med SKL förändrades på den här punkten förra gången.

– Arbetsgivarna ville ha med det för att man tyckte att den behövdes för sin planering. Och vi tyckte det var rimligt, säger Johan Ingelskog.

Avtalet i Umeå träder i kraft den 1 september. Det är första steget i ett paket som Kommunal i Umeå kommit överens om med Socialdemokraterna i Umeå, som med stöd av Vänsterpartiet styr kommunen. De övriga delarna i paketet är:

Företrädesrätt till återanställning efter sammanlagd anställningstid på 6 månader i stället för ett år. Företrädesrätten ska vara giltig i ett år i stället för nio månader.

Konvertering till fast tjänst efter ett års sammanlagd anställning på visstid. I dag är det två år som gäller i Umeå. I det centrala avtalet mellan Kommunal och SKL är det två år för vikariat och samma gräns för allmän visstidsanställning, om båda anställningsformerna varit aktuella konverteras tjänsten efter tre år.

Dessa punkter ska vara genomförda senast mot slutet av mandatperioden, enligt överenskommelsen. Och det finns alltså ännu inga lokala avtal om dessa punkter.