Efter vinterns avslöjanden om vidlyftig representation och resor för medlemmarnas pengar i Kommunals handelsbolag Lyran konferens, öppnade Revisorsnämnden ett disciplinärende mot revisorn Lena Svensson, som jobbar på revisorsfirman PwC. Det var efter att en privatperson skickat in en anmälan. Granskningen rör räkenskapsåret 2014.

Nu visar handlingar som tidningen Arbetet tagit del av att dokumentation som rör resor och representation i Lyran har försvunnit. När revisorsnämnden har bett att få ta del av dokumentationen har Lena Svensson svarat att de har ”förkommit”. Hon uppmanas därför att ”lämna en detaljerad redogörelse över vilka granskningsåtgärder som vidtagits samt omfattning av detta, samt innehåll och resultat av de tester/stickprov som hon enligt uppgift har genomfört”, står det i en tjänsteanteckning.

– Det här är olyckligt. Även om det kan hända att dokument försvinner kan jag inte säga att det är vanligt, säger Maria Monthure, jurist på revisorsnämnden, till Arbetet.

Maria Monthure säger dock till tidningen att om Lena Svensson kan redovisa vilka åtgärder som vidtagits, så kan nämnden acceptera att handlingarna är borta.

Lena Svensson själv säger till Arbetet att de försvunna handlingarna inte har betydelse för revisionens slutsatser.

– Jag vill också understryka att den dokumentation som avses gäller en mycket begränsad del av vår totala granskningsinsats för räkenskapsåret 2014 och den gäller överhuvudtaget inte reseräkningar. Jag har därför bett RN:s handläggare att förtydliga sin tjänsteanteckning, skriver Lena Svensson i ett mejl till Arbetet.

Om Revisorsnämnden kommer fram till att fel har begåtts finns det tre steg av disciplinåtgärder: erinran, varning eller att man blir av med sin auktorisation.