– Vi har gemensamt kommit fram till att vi nu tar en paus, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Det nuvarande avtalet, som löper ut i nästa vecka den 30 juni, fortsätter därmed att gälla över sommaren.

Du har tidigare sagt att ni stod långt ifrån varandra. Hur ser det ut nu?

– Vi är mitt uppe i förhandlingarna och nu ska vi pausa dem över sommaren, något mer vill jag inte kommentera.

Vad talar för att ni ska komma överens i augusti när det inte varit möjligt tidigare?

– Vi pratar fortfarande med varandra, säger Margaretha Johansson.

Vill någon av parterna säga upp avtalet ska det ske med en uppsägningstid på sju dagar.

Förhandlingarna berör omkring 40 000 privatanställda personliga assistenter.

Kommunal har bland annat yrkat på löneökningar enligt märket på 2,2 procent, höjda lägstalöner samt förlängd uppsägningstid för visstidsanställda. Vårdföretagarna vill i stället slopa både lägstalöner och uppsägningstiden. De har också sagt att det är svårt att följa märket i assistansbranschen på grund av den låga uppräkningen av assistansersättningen.

Vi har sökt företrädare för Vårdföretagarna.