På tisdagen tillsatte civilminister Ardalan Shekarabi Tillitsdelegationen, som under två år ska utreda hur styrningen av offentlig sektor kan bli mindre detaljerad och mer fokusera på kvalitet och personalens förutsättningar.

– Vi vill använda den kunskap och det engagemang som finns hos medarbetarna och ge dem större handlingsutrymme. Det är viktigt med uppföljning och kontroll men vi menar att man ska ha mindre av det, säger Ardalan Shekarabi.

Arbetet ska bestå i tre delar. Dels ska delegationen titta på försöksmodeller mer systematiskt, exempelvis sådana som Skönsmons hemtjänst i Sundsvall där detaljerade scheman togs bort och brukare och personal fick mer makt över arbetsdagen.

– Det andra är att vi måste titta på tillsynen och vad den har för effekter och hur vi kan jobba för att göra den mer inriktad på lärande, exempelvis med feedback till personalen, säger Ardalan Shekarabi.

Dessutom ska utredningen se över ersättningsmodellerna i offentlig sektor.

– Om vi ska höja kvaliteten i äldreomsorgen, då måste vi titta på vilka förutsättningar medarbetarna har. Det går inte att skilja förutsättningar från kvalitet, säger Ardalan Shekarabi.

Exempel på ersättningsmodeller som ska ses över är dem inom hemtjänsten, där ersättningarna i vissa kommuner varit så låga att stora företag dragit sig ur och kommunen inte heller gått runt på det, vilket gynnat företag med sämre villkor för personalen.

Du pratar ofta om att New public management blivit rådande i offentlig sektor, kan du förklara vad det är?

– De styrmodeller vi har i offentlig sektor är marknadsorienterade styrmodeller som införts stegvis sedan mitten på 80-talet. Målet är att ha jämförbarhet och uppföljning, men det har varit stort fokus på marknadsinspirerade mätinstrument och har inneburit en stor administrativ börda för medarbetarna.

En del av dessa styrmodeller finns i verksamhet där man har både kommunal och privat verksamhet, exempelvis hemtjänsten, och då vill man kanske ha koll på de privata företagen. Samtidigt ska egenregin och de privata utförarna ha samma villkor, finns det inte en konflikt där?

– Det finns en koppling mellan de här styrmodellerna som kallas New public management, och privatisering och konkurrensutsättning. Ibland har det här fokuset på styrning varit kopplat till att de ska vara konkurrensneutrala. Vi måste erkänna att alla styrmodeller har för- och nackdelar. Det är därför det är så viktigt med utvärdering.

Vilka styrmodeller som offentlig sektor använder sig av är inget som regleras i lag. Tillitsdelegationen ska därför inte komma med lagförslag, utan ska ta fram kunskap och exempel på alternativa styrmodeller och jobba med utvärdering.

Vad kan det här arbetet ge för konkret förändring för Kommunals medlemmar?

 Det bästa exemplet är Skönsmon i Sundsvall. Där har man fokuserat på personalens förutsättningar, tagit bort minutscheman och anpassat mer till brukarens behov, säger Ardalan Shekarabi.

Ni vill att det ska fungera så på fler ställen?

– Ja.