Det internationella avsnittet vid kongressen handlade till stor del om frihandel och de föreslagna frihandelsavtalen mellan EU, USA (TTIP) och Kanada (CETA).

Flera talare varnade för ISDS som LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson kallade för en direktörsdomstol. ISDS är ett system där företag kan stämma länder som hotas deras investeringar och framtida vinster.

Det mest omtalade exemplet är när tobaksjätten Philip Morris stämde Australien som införde förbud mot marknadsföring av tobak för att minska rökandet i landet.

Tvister som ska lösas enligt ISDS sker utan samma insyn och öppenhet som vid tvister i vanliga domstolar.

I det föreslagna frihandelsavtalet med Kanada har ISDS ersatts med ett annat system för att lösa tvister om frihandel. Det kallas för ICS som ska fungera som en specialdomstol för tvister om frihandel enligt avtalet.

ICS kom till efter förslag från bland annat LO. Men kongressen är ändå inte tillräckligt nöjd med CETA eller med TTIP om det inte görs tydligt att tvister aldrig får handla om att fackliga rättigheter och miljöskydd underordnas kapitalets vinstintressen.

Kevin Thompson, ombud från Kommunal, föreslog att kongressen ska ta ett uttalande om hur LO ser på CETA, TTIP i förhållande till arbetsrätt, folkrätt och miljöskydd.