Det internationella avsnittet vid kongressen handlade till stor del om frihandel och de föreslagna frihandelsavtalen mellan EU, USA (TTIP) och Kanada (CETA).

Flera talare varnade för ISDS som LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson kallade för en direktörsdomstol. ISDS är ett system där företag kan stämma länder som hotas deras investeringar och framtida vinster.

Det mest omtalade exemplet är när tobaksjätten Philip Morris stämde Australien som införde förbud mot marknadsföring av tobak för att minska rökandet i landet.

Tvister som ska lösas enligt ISDS sker utan samma insyn och öppenhet som vid tvister i vanliga domstolar.

I det föreslagna frihandelsavtalet med Kanada har ISDS ersatts med ett annat system för att lösa tvister om frihandel. Det kallas för ICS som ska fungera som en specialdomstol för tvister om frihandel enligt avtalet.

ICS kom till efter förslag från bland annat LO. Men kongressen är ändå inte tillräckligt nöjd med CETA eller med TTIP om det inte görs tydligt att tvister aldrig får handla om att fackliga rättigheter och miljöskydd underordnas kapitalets vinstintressen.

Kevin Thompson, ombud från Kommunal, föreslog att kongressen ska ta ett uttalande om hur LO ser på CETA, TTIP i förhållande till arbetsrätt, folkrätt och miljöskydd.

Det sa kongressen ja till. Kongressen sa också ja till förslag i en motion från Kommunal om att

– LO aktivt ska arbeta för att offentliga tjänster oavsett finansieringsform i sin helhet ska undantas från frihandelsavtalen.

– LO aktivt ska arbeta för att upphandlingskriterierna för offentlig upphandling inte får försämras på grund av handelsavtalen.

– LO aktivt ska arbeta för att alla handelsavtal i framtiden tar hänsyn till staternas rätt att demokratiskt styra över sina angelägenheter.

Kommunal hade i en motion även krävt att kongressen skulle säga nej till det färdigförhandlade CETA-avtalet eftersom det har för otydliga skrivningar om undantag för offentliga tjänster.

Men Kommunals ombud avstod från att driva det kravet vid kongressen.

– Vi bedömde att vi inte skulle få igenom det. Därför föreslog vi istället ett uttalande som ska förtydliga LO:s inställning i de här frågorna, säger Kevin Thompson.

Han menar att i praktiken säger LO nej till TTIP och CETA om inte avtalen kan garantera fackliga och demokratiska rättigheter, miljöskydd och undantag för offentlig verksamhet oavsett finansieringsform.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att det i dag inte går att säga hur LO kommer att ställa sig till TTIP och CETA.

– Förhandlingar pågår fortfarande om TTIP, vi vet inte hur slutresultatet blir. Risken är att USA säger nej till EU:s och våra krav och då är vi på ruta ett igen. När det gäller CETA är jag inte säker på att skrivningarna om undantag för offentlig verksamhet är tillräckligt bra. Det är på gång nya förhandlingar om detta.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att det är brittiska LO, TUC, som har drivit på för att stärka skrivningarna om undantag för offentlig verksamhet.

– Och den kanadensiske handelsministern har bjudit in EU till nya förhandlingar om detta, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han är nöjd med att LO:s kongress valde att stöda hans och övriga ledningens linje om att frihandel i grunden är viktigt och bra för Sverige och den svenska arbetarrörelsen.

– Men vi är inte okritiska till TTIP och CETA. Vi säger ja, men kommer med förslag på förbättringar i avtalen. Det är bättre än att säga nej och ställa sig utanför utan att kunna påverka. Så jobbar vi, enligt den svenska modellen. Sen får vi se hur slutresultatet blir innan vi slutgiltigt tar ställning.

Det uttalande som Kevin Thompson och Kommunal fick stöd för kommer att diskuteras och beslutas senare vid kongressen i dag.