– Jag ser bara fördelar med arbetstidsförkortningen så här långt. Både jag och mina kollegor känner oss mycket piggare och jag är aldrig helt slutkörd efter en arbetsvecka längre vilket gör att jag presterar bättre på jobbet. Jag har också mer ork hemma.

Hur får ni ihop verksamheten när alla jobbar cirka sex timmar mindre i veckan?

– Även om veckoarbetstiden blivit kortare så är inte dagsarbetspasset kortare än vanligt så det är inte några problem att få schemat att gå ihop. Skillnaden är väl att överlappningen mellan dags- och kvällspasset inte är lika lång. Nu har vi cirka en timme på oss som ska läggas på överrapportering och olika projektarbeten. Vi får se hur det går i höst när vi går upp till full kapacitet på avdelningen. Jag tror att det kommer gå bra.

Arbetstidsförkortningen kräver att ni jobbar varannan helg och treskift – hur är det?    

– Jag är van vid det arbetssättet sedan tidigare så mig gör det ingenting. Det är framförallt skönt med ordning och reda – att veta exakt hur man jobbar långt i förväg. Vi är också duktiga på att sprida ut nattpassen mellan oss. En fördel med ökad bemanning på helgerna är att det inte längre blir så stor skillnad mellan att jobba vardag eller helg. Helgstressen är så gott som borta.

Arbetstidsförkortningen är ett försök än så länge – hur skulle det kännas om den tas bort?

– Det har blivit mer go på jobbet – alla har fått mer energi – så det vore verkligen jättesynd om den försvinner igen. Vi får se vad utvärderingen visar nästa år men jag hoppas att satsningen blir permanent och jag kan säga att mina kollegor tycker likadant.

* Liknande försök att sänka arbetstiden för personalen görs vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.