Alla anställda i djursjukvården är garanterad löneökning på 2,2 procent av sin egen lön. Det gäller alla som går på avtalets tarifflöner, och inte har lokala avtal om alternativ lönemodell. För dem är löneutrymmet 2,2 procent och förhandlas lokalt.

Vad genomsnittet blir i respektive yrkesgrupp, djurvårdare och legitimerade djursjukskötare, kan Kommunals ombudsman Annica Nordström Sjödin inte säga eftersom statistiken som Kommunal och arbetsgivarparten SLA fick från Svenskt Näringsliv inte hade skilt på grupperna. 

– Därför blev det den här lösningen med 2,2 procent. Det var det smartaste sättet för oss att garantera att vi får ut våra 2,2 procent, säger Annica Nordström Sjödin.

I det nya avtalet finns en ny skrivning om provanställning, som innebär att om man är frånvarande från jobbet mer än en månad under sin provanställning, exempelvis vid sjukdom, kan provanställningen förlängas med samma tid.

– Det här såg vi som bra för våra medlemmar som eventuellt råkar ut för något.

En annan ny skrivning gör att Kommunal centralt kan gå in och hjälpa till om förhandlingar drar ut på tiden på de arbetsplatser som har avtal om alternativa lönemodeller.

Kommunal ville ha en ny modell för övertidsersättning som bygger på den anställdas grundlön. Som det är nu är övertidsersättningen ett fast krontal för alla.  

– Vi hade rejäla diskussioner, men vi har ett ettårigt avtal och orkade inte bära hem det, det är en kostnadsfråga. Så vi kommer ta med det nästa år.

Kommunal ville också att anställda ska få veta sitt schema minst fyra veckor innan det träder i kraft. Det fick facket inte in i avtalet utan 14 dagar fortsätter att gälla.

– Det stora bekymret är att det är för få legitimerade djursjukskötare i branschen och om någon blir sjuk roddas det runt med schemat. Jag gissar att det görs med kortare varsel än 14 dagar också. Vi kommer titta framåt på det här utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Avtalet träder i kraft 1 juli och gäller till och med den 30 juni 2017.