Men enligt Hanna Stenholm, chef för Kommunals medlemsadministrativa enhet, beror övriga 3 785 tappade medlemmar på andra saker, som pension eller att man bytt förbund.

Förra året vid samma tidpunkt hade Kommunal dock ökat med 2 831 medlemmar sedan årets början. Det betyder att även om de 8 300 som ska ha lämnat som en direkt följd av skriverierna räknas bort, så har Kommunal minskat sitt medlemsantal.

1 januari 2016 hade Kommunal 523 185 medlemmar. 1 juni var antalet medlemmar 511 100.