Kommunalarnas yrken är lågt värderade i förhållande till hur viktiga de är för att samhället ska fungera och hur ansträngande jobben är. Det beror på att kvinnors arbete systematiskt undervärderas. Det slås fast i uttalandet som lyfter fram fyra mål i det nya jämställdhetspolitiska programmet. Målen är: att alla ska kunna försörja sig hela livet, att jobb och omsorgsansvar ska kunna kombineras, att arbetsplatserna ska vara trygga utan hot, våld och sexism samt att det ska vara jämställd makt i arbetslivet och i fackföreningen.

Kommunal konstaterar att arbetslivet är ojämställt. Därför har Kommunal fattat beslut om att driva frågan om en individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan vårdnadshavarna.

Det är nödvändigt för att ge kvinnor förutsättningar till skäliga löner och arbetstider, konstaterar Kommunal som nu lyfter fram sig själv som en tydlig feministisk fackförening som tar sig an ojämställdheten på arbetsmarknaden genom att bekämpa orättvisor och begränsande strukturer.