Statsministerns tal till kongressen handlade mycket om den svenska modellen, som enligt honom väcker intresses hos Obama och andra internationella ledare, men som attackeras av de borgerliga och Sverigedemokraterna i riksdagen.

Stefan Löfven sa att många känner oro för vad som ska hända med välfärden.

– Den här oron göds av en ojämlikhet som är förödande, sa Stefan Löfven.

Han varnade för de borgerligas och Sverigedemokraternas krav på skattesänkningar som kommer att tvinga fram försämrad välfärd.

Stefan Löfven berömde sin regering som satsar på att utveckla den svenska välfärden, bland annat med att permanent öka stödet till kommunerna med 10 miljarder kronor per år. Pengarna ska bland annat användas till att anställa fler inom välfärden. (Detta är en del av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.)

Stefan Löfven fortsatte med att kritisera de borgerligas krav om sänkta löner för att underlätta för nyanlända att få jobb. Han påminde om att argumentet för sänkta löner tidigare har använts för att ge kvinnor jobb, och senare för att ge ungdomar jobb.

– Vi har hört argumentet i hundra år. Men sänkta löner leder till sänkta löner, inget annat, sa Stefan Löfven som förklarade att sänkta löner för en grupp pressar lönerna för andra grupper som annars riskerar att inte klara konkurrensen om jobben.

Han lyfte fram regeringens utredning om vinster i välfärden som ännu inte presenterat några förslag.

– Men det ska inte vara möjligt sänka kvaliteten i välfärden och dra ned på personal för att göra vinster. Det ska vi ta strid för i höst.

Han hyllade kommunalarna för sina insatser i den svenska välfärden och att de förtjänar respekt för sina insatser.

Ombuden tackade med stående ovationer.

När Kommunals nye ordförande, Tobias Baudin, tackade Löfven för talet uttryckte han sin uppskattning för de extra välfärdsmiljarderna till kommunerna.

– 10 miljarder, Stefan, är en bra början, sa Tobias Baudin.