Stadgar kan låta tråkigt, men det är de som sätter ramarna för hur en förening arbetar.

– Kamrater, visst är det härligt med stadgefrågor? sade ombudet Markus Svensson, Sydväst, från talarstolen under stadgedebatten på kongressens andra dag, och rev ner applåder.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

På kongressen lade förbundsstyrelsen fram en stadgeutredning, där nya skrivningar om arbetsplatsklubbar vållade störst debatt. Förbundsstyrelsen vill att fler klubbar bildas och hade en formulering om att sektioner och avdelningar ska arbeta för detta, vilket många var emot. Förbundsstyrelsen ville också att namnet klubb ändras till arbetsplatsklubb, för att poängtera att klubbar ska finnas på just arbetsplatser. Flera ombud tyckte att det var otydligt vad som menas med arbetsplats.

Mirja Räihä, avdelning Stockholm, talade upprört om hur förslagen kommer leda till en byråkratisering och inte demokratisering av det arbetsplatsnära arbetet och innebära en ytterligare belastning på arbetsplatsombuden.

– Jag träffade ett gäng arbetsplatsombud på Karolinska sjukhuset i måndags. När jag tog upp det här med vad arbetsplatsklubbar skulle innebära för dem så såg de på mig med skräck i blicken, sade Mirja Räihä.

Hon och ett antal ombud till ville att skrivningarna om arbetsklubbar togs bort helt. Så blev det inte – men förbundsstyrelsen fick ge sig på några punkter. Formuleringen om att sektioner och avdelningar ska arbeta för att arbetsplatsklubbar utses mjukades upp, och texten ändrades från arbetsplatsklubbar till arbetsplatsklubbar/klubbar.

Ett annat förslag som ledde till debatt var en ändring i hur arbetsplatsombud utses. Förbundsstyrelsen skrev att många medlemmar upplever att de inte får utse de som de vill till arbetsplatsombud. Därför föreslogs att sektionsstyrelsen ska fastställa valet av arbetsplatsombud, inte att medlemmarna föreslår någon som sedan utses av styrelsen. Det skulle innebära en förskjutning av makt till arbetsplatsen Men flera ombud menade att det kan leda till att personer som inte delar Kommunals värdegrund då kan bli valda.

– Om det är någon som inte var lämpad att vara arbetsplatsombud så är det en krånglig process att skilja någon från sitt uppdrag, sade Malin Ragnegård, Bergslagen.

Och här fick förbundsstyrelsen stryk av kongressen, med röstsiffrorna 112-92. Det betyder att reglerna förblir som förut.

Som KA skrivit innan föreslog förbundsstyrelsen att förbundskassörsrollen tas bort och att de som väljs in i förbundsledningen blir förtroendevalda och inte anställda. De som kommer utifrån Kommunal blir dock anställda av Kommunal och sedan tjänstlediga, eftersom man enligt förtroendemannalagen inte har rätt att vara tjänstledig från andra jobb. Båda förslagen gick igenom.

Kongressen beslutade också att ge nästa stadegeutredning i uppdrag att titta på hur valberedningens arbete kan bli mer transparent, och att valberedningen redan till nästa kongress ska få nya instruktioner.

Som väntat röstade kongressen igenom förslaget om att ett nytt säsongsmedlemskap inrättas. Förbundsstyrelsens förslag var dock att medlemskapet automatiskt skulle övergå i ordinarie medlemskap efter sex månader. Det var många emot, och förbundsstyrelsen gick med på att bifalla ett förslag om att det i stället avslutas automatiskt om man inte aktivt vill bli ordinarie medlem.

Dessutom röstade kongressen för att skriva in i Kommunals ändamålsparagraf att förbundet verkar på en feministisk grundval.