De som varit aktiva i Kommunal kanske minns ”Kamp med hjärtat” som 2004-års kongress tog. Sedan dess har organisationen och dess utveckling setts över flera gånger. På årets kongress presenterade ombudsmannen och ordförandekandidaten Berit Müllerström förbundsstyrelsens förslag till Kommunals framtida organisation. Syftet är framför allt att medlemmarna ska vara delaktiga och att de förtroendevalda ska spegla medlemskåren.

För att nå dit finns en rad mål, bland annat ett arbetsplatsnära fackligt arbete, att fler medlemmar är fackligt aktiva och att det finns minst 50 000 arbetsplatsombud/skyddsombud. Bland Översynsutredningens förslag fanns därför att förbundsstyrelsen skulle tillsätta en utredning som skulle se över de demokratiska nivåerna i Kommunal och förtroendevalda på alla nivåer skulle spegla mångfalden i Kommunal. Mångfalden blev föremål för debatt.

 

LÄS OCKSÅ: KA liverapporterar från kongressen

 

En av de som ville ha ett tydliggörande av begreppet mångfald var Johan Berndtsson, Väst. Han och flera andra ifrågasatte också målet att kostnaderna för RFO, regionala fackliga ombud och RSO, regionala skyddsombud skulle halveras under kongressen.

– Vi behöver satsa mer på RFO:n så att vi kan förhandla bort oss själva, sa Johan Berndtsson som själv är RFO.

Han såg så många frågetecken i rapporten att han föreslog återremiss. Om detta blev det votering. 88 ombud röstade för återremiss. Samtidigt ansåg 113 ombud ansåg att kongressen i dag skulle fatta beslut om Översynsutredningens rapport.

Men ombuden hade många invändningar.

Carina Lenngren, Stockholm, ifrågasatte två punkter. Hon ansåg att det var fel att införa en strikt begränsning av två uppdrag per funktionär. I stället ville hon ha en skrivning som sa att en funktionär inte bör ha fler uppdrag än två. Hennes förslag vann efter votering.

Carina Lenngren ifrågasatte också begreppet arbetsplatsklubbar som hon ansåg vara luddigt i översynsutredningens rapport. Även detta fick hon stöd för av andra talare. Men vad begreppet arbetsplatsklubb faktiskt ska innefatta kommer beslutas samtidigt som beslut tas om förändrade stadgar.

Anki von Essen Walldén, Stockholm, fick gehör för sina yrkanden om förtydliganden av mångfald. Kristina Landström, Västerbotten, ansåg att Kommunal skiljer på medlemmar och förtroendevalda i tal och skrift. Därför yrkade hon på att det ska finnas ett gemensamt förhållningssätt i tal och skrift. Hon möttes av applåder och jubelrop. Hennes förslag röstades också igenom.