Bristen på sjuksköterskor inom landstingens verksamheter har ökat under de senaste fem åren visar en enkät från Socialstyrelsen. Enligt en rundringning till landets regioner och landsting som Kommunalarbetaren gjort får undersköterskor täcka upp för bristen på sjuksköterskor inom många verksamheter.

Flera av landets regioner och landsting uppger att de anställer fler undersköterskor än vanligt inför sommarmånaderna och att man måste fördela arbetsuppgifter på nya sätt. Enligt Eva Granfeldt, tillförordnad HR-direktör på Region Östergötland, kan det i vissa fall innebära att en undersköterska får ersätta sjuksköterskan i vårdteamet. 

– Det handlar inte om att lägga arbetsuppgifter på någon som inte har rätt kompetens eller utan en dialog men vi kan behöva jobba på nya sätt och verkligen se till att allas kompetens används på bästa möjliga sätt. Jag tycker framförallt att man ska se detta som en utvecklingsmöjlighet för undersköterskorna, säger hon.   

Inom Region Skåne anställer man också fler undersköterskor än vanligt. Enligt Agneta Persson på Kommunal i Malmö, sektion vård- och omsorg, är inte den kroniska sjuksköterskebristen utmärkande för sommarmånaderna utan något som drabbar undersköterskorna året om. 

–Under det senaste året har vi diskuterat Work-shifting med arbetsgivaren centralt. Arbetsuppgifter som undersköterskorna är utbildade för, exempelvis såromläggning och katetersättning, har lagts på sjuksköterskorna de senaste åren – nu vill vi att undersköterskorna utför dem igen.

Hur reagerar de på att få tillbaka arbetsuppgifter som tagits ifrån dem? 

– En del är upprörda över att det krävs en krissituation för att arbetsgivaren ska ge tillbaka arbetsuppgifter som de alltid haft kompetens att sköta. Det har skapat ett motstånd på vissa håll men från Kommunals sida tycker vi att det är positivt om undersköterskan får använda hela sin kunskap igen, säger Agneta Persson. 

Eftersom det inte råder någon brist på undersköterskor är det ovanligt att de behöver flytta på – eller bli inbeordrade under – semestern. Om det ändå sker ersätts de precis som övriga yrkesgrupper.