I morgon börjar Kommunals kongress. Fler motioner än någonsin ska behandlas. En mängd motioner handlar om att förbundet ska avskaffa den individuella lönesättningen. Pottsystemet har havererat och splittrar arbetarna eftersom samma arbetsuppgifter bedöms olika. Skräckexemplen är många och finns över hela landet och i olika branscher. Det handlar om oklara lönekriterier, att chefen inte finns i verksamheten och därför inte kan bedöma arbetet, att lönerna sätts godtyckligt eller ges till chefens ”favorit”.

I dag finns problem med hur vissa arbetsgivare hanterar individuell och differentierad lön. Otydligheten har skapat stort utrymme för godtyckliga lönesättningar. När arbetstagaren inte känner till vad det är som genererar löneökning upplevs hela lönemodellen som oklar och godtycklig.
Arbetsgivaren har fått stor makt över medlemmarnas lönesättning genom att den kontrollerar hela löneutrymmet. I andra förbund som Handels eller HRF har en del av höjningen varit garanterad för alla, och en del fördelats i pott.

Tanken med individuella löner var att arbetsplatserna skulle utvecklas genom att belöna alla med specialkunskaper, eller dem som kommer med kreativa idéer. I verkligheten har det istället ofta blivit ett godtyckligt system. Det har missbrukats genom att användas till att höja minimilöner.
Det enklaste sättet att få en stor löneförhöjning är inte att jobba hårt, utan att ha ”dåliga” kollegor. Så istället för att få en stark personalgrupp uppmuntrar pottsystemet till en ojämn grupp där ingen vill hjälpa varandra.

Både avdelningarna i Norrbotten och Västerbotten har bifallit motioner om att avveckla individuella löner. Nu är det dags för kongressen att ta beslut för att få en bättre lönemodell i kommande avtal. Likvärdigt arbete ska bedömas lika och systemet med individuella löner bör avskaffas!
 

Johan Engman,
kock Skärholmen

Leo Ahmed,
barnskötare, Kista

Erika Murga,
vårdbiträde Södertälje

Robert Mjörnberg,
personlig assistent, Bandhagen

Ifrah-Degmo Mohamed,
undersköterska, Tensta

Alexander Mood,
personlig assistent, Skärholmen

Mattias Håkansson,
bussförare, Stockholm

Ali Öztürk,
barnskötare, Värmdö

Fotnot: Debattörerna är aktiva i partiföreningen Kommunalvänstern.