LO-TCO Rättskydds årsredovisning för 2015 visar att LO-förbundens medlemmar fick drygt 150 miljoner i ersättning med hjälp av LO-TCO Rättsskydd och facken. Det handlar om fall när de vunnit tvister mot arbetsgivare eller när de fått rätt till försäkring för en arbetsskada. 44 miljoner av den summan betalades till medlemmar i Kommunal.

När det är stora belopp som betalas ut handlar det oftast om livräntor till någon som fått sin skada klassad som arbetsskada. Annars är de vanligaste fallen felaktiga uppsägningar eller utebliven lön.

– Kommunals medlemmar har numera många privata, mindre arbetsgivare som ibland varken kan eller vill betala, säger Dan Holke.

Jämfört med tidigare år är det en lägre summa som betalats ut, och trenden är att det går nedåt. Dan Holke förklarar det med att färre anmäler sina arbetsskador eller ansöker om ersättning för dem.

– Framförallt beror det på att man har gjort om sjukförsäkringen. Försäkringskassan prövar inte längre om en skada är bestående, på samma sätt som man gjorde tidigare. Man kan bara få ersättningen om man har en mer bestående skada. Och sen beror det även på okunskap. Många vet inte att de måste anmäla sin arbetsskada och ansöka om ersättning från Försäkringskassan, säger han.