I slutet av förra veckan överlämnade Kommunal och trafikföretagen sina avtalskrav till varandra.

Sveriges Bussföretag, som organiserar de privata trafikföretagen som tillämpar Bussbranschavtalet, upprepar flera av de avtalskrav som de fört fram i tidigare avtalsrörelser:

• Avskaffa uppräkningen av tid för dem som kör delade turer.

– Detta är en stor kostnad som belastar företagen för tid förarna inte jobbar. Utgångspunkten måste vara att betalning sker för faktiskt arbetad tid, säger Ulrika Egervall.

• Inför en timbank, som är ett annat ord för årsarbetstid.

–  Vi föredrar ordet timbank som inte är lika laddat, Timbank är det lättare att känna sig bekväm med. Flexibiliteten behöver öka lokalt när det gäller arbetstiden. Vi har haft en arbetsgrupp med Kommunal under avtalsperioden för att utreda detta. Vi tycker att det är dags att nu införa en timbank i avtalet.

 

LÄS MER: Kommunal kräver mer vila i trafiken

 

• Alternativa pausregler. I dag står det i Bussbranschavtalet att det ska vara 10 minuters paus efter maximalt 2,5 timmars körning. Sveriges Bussföretag vill att det ska vara tillåtet att införa 10 minuters paus efter 3,5 timmars körning eller 6 minuters paus efter 2 timmars körning.

Kravet kompliceras av att Kommunal och Sveriges Bussföretag är oeniga om vad som ska räknas som arbetstid innan paus måste införas. Enligt Kommunal ska all tjänstetid räknas in. Men Sveriges Bussföretag anser att bara tiden då föraren sitter med händerna på ratten ska räknas som arbetstid innan paus.

Tvisten om detta är på väg till arbetsdomstolen för avgörande.

– Vi menar att det ändå krävs större flexibilitet i pausreglerna för att skapa bättre scheman för förarna, säger Ulrika Egervall.

• Återinför karensdagen vid sjukskrivning som beror på hot och våld.

– Detta är ett nytt krav. Arbetsskadeförsäkringen täcker karensdagen i sjukförsäkringen. I dag får arbetsgivarna alltså betala två gånger för samma sak. Det är orimligt anser vi.

Sveriges Bussföretag tänker sig, liksom Kommunal, att det ska vara ett 1-årigt avtal. Men de är inte ense om hur stor löneökningen ska vara. Kommunal har krävt 2,8 procent. Sveriges Bussföretag erbjuder 2,2 procent, samma nivå som industrins märke.

– Det är märket som gäller. Kommunal har i andra sammanhang sagt att de accepterar märket och vi utgår från att de kommer att göra det i våra förhandlingar också.

Ulrika Egervall är medveten om att bussförare kommer att protestera mot arbetsgivarnas krav om att arbeta mer till lägre ersättning och dessutom med större flexibilitet för arbetsgivaren att lägga ut scheman.

– Jag förstår helt och fullt att ingen vill få det sämre. Och vi vill ha nöjda medarbetare. Men detta måste vägas mot kostnaderna och effektiviteten i företagen.

De allmännyttiga trafikföretagen, som ingår i KFS, vill ändra reglerna för utbetalning av sjukpenning. Enligt avtalet har den anställde rätt till 180 dagars sjukpenningtillägg vid sjukskrivning.

– När den bortre parentesen avskaffades i sjukförsäkringen ledde det till att avtalets ersättning kan betalas ut under en väldigt lång tidsperiod. Vi vill ha en bortre gräns för att komma närmare den dag då sjukskrivningen inleddes, säger Anna Steen, förhandlare för KFS.

Det viktigaste kravet för de allmännyttiga trafikföretagen är enligt henne att arbetsgivarna inte ska betala för tid när förarna inte arbetar.

Dels handlar det om definition av vad som är arbetstid och frågan om uppräkning av tid för dem som kör delade turer. Det gäller också när förare är frånvarande vid sen ankomst eller på grund av läkarbesök.

– Vi måste göra detta mindre kostsamt för företagen. I dag betalar de ut lön för 18 000 timmar per år när ingen arbetar. Vi måste pressa kostnaderna om vi ska kunna vinna nästa upphandling, säger Anna Steen.