I Torsby kommuns räddningstjänst är nästan alla deltidsbrandmän. Sammanlagt 80 stycken bemannar fem stationer som larmas ut till bränder, olyckor och som åker på ambulanslarm vid livfara. Nu finns ett förslag om att ändra organisationen och dra ner på bemanningen. Tanken är att det ska spara 900.000 kronor åt kommunen. Stefan Persson är orolig för vad det kan innebära för arbetet som brandman.

– De senaste åtta åren har vi redan halverat styrkan. När jag började här var det ett helt annat jobb. Min stora oro är att behöva komma ensam på uttryckningar till trafikolyckor. Att leva med den osäkerheten…

I morgon onsdag kommer ett möte att hållas i miljö-, bygg- och räddningsnämnden där det ska fattas beslut om besparingarna. Det är som en protest inför det mötet som Stefan Persson och 31 andra brandmän som alla arbetar i Stöllet och i Sysselbäck tagit beslutet att säga upp sig.

– Det är det sista vi har att ta till för att få en verksamhet som fungerar. Vi ska gå tillsammans till Kommunhuset och lämna in avskedsansökningarna i dag.

Brandmännen har ett stort stöd för sin aktion av befolkningen. Från Stöllet som har ungefär 1.000 invånare kommer en namnlista med 900 underskrifter att lämnas in till morgondagens möte.

– Vi hoppas att det hjälper. Vi vill ha en bemanning som fungerar, säger Stefan Persson.