Efter lång väntan presenterade regeringen i dag ett nytt förslag om upphandlingsregler. Enligt förslaget ska kommuner och andra offentliga myndigheter som upphandlar ställa krav om lön, semester och arbetstid enligt kollektivavtal, om detta krävs för att undvika social dumping.

– Det är jättebra. Nu blir det slut på upphandling av till exempel städning där städarna bara får 30 kronor i timmen. Det är bra att kravet också omfattar underentreprenörer. Kravet är viktigt för att bekämpa social dumping.

Men besvikelsen gäller att regeringen inte längre har med i sitt förslag att de som upphandlar också måste kräva försäkringar och tjänstepension enligt kollektivavtal.

Företag som har kollektivavtal med dessa villkor får svårt att i upphandling konkurrera med företag som inte behöver ta hänsyn till kostnaderna för dessa villkor.

Visserligen blir det möjligt för kommuner och andra som upphandlar att kräva att företagen har försäkringar och tjänstepension. Det blir frivilligt att kräva och inget måste som när det gäller lön, arbetstid och semester.

Det bekymrar Oskar Taxén. Han varnar för att den svenska modellen kan urholkas om företag med kollektivavtal inte klarar konkurrensen i upphandlingar. Så kan det bli om för få kommuner ställer krav om försäkringar och tjänstepension.

– Om det blir så vet vi inte innan vi ser hur vanligt det blir att ställa dessa frivilliga krav. Jag hoppas i alla fall att alla sossekommuner ställer krav om försäkringar och tjänstepension. Det som är bra i regeringens förslag är i alla fall att det blir tydligt att det är möjligt för dem som vill att ställa sådana krav.

I regeringens tidigare förslag, som blev hårt kritiserat av näringslivet och lagrådet, fanns försäkringar och tjänstepension med som obligatoriska krav när så är nödvändigt för att motverka social dumping.

Nu har regeringen tagit till sig av kritiken att detta strider mot EU:s utstationeringsdirektiv och den svenska lagen Lex Laval.

– Men jag noterar att regeringen arbetar hårt för att förändra utstationeringsdirektivet. Och som jag uppfattar regeringen ska den återkomma med skärpta upphandlingsregler när direktivet är ändrat. Det ser jag fram emot, säger Oskar Taxén.