I början av mars sade vårdföretaget Frösunda upp det lokala fackliga avtal som gällde för de personliga assistenter som följde med när kommunen lade ut verksamheten på entreprenad 2013. Trots utdragna fackliga förhandlingar mellan Kommunal och Frösunda kommer en omorganisation bli verklighet som innebär att anställningsformen för de personliga assistenterna ändras – från tillsvidareanställningar till visstidsanställningar på timmar.

– Det har blivit mycket sämre anställningsvillkor. För somliga innebär omorganisationen en sänkt sysselsättningsgrad, även kallat hyvling, från heltid till halvtid. Det är inte okej, säger Maria Jörmalm Andersson, ordförande för Kommunal sektion Falkenberg.

Att bli visstidsanställd på timmar ger inte bara sänkt sysselsättningsgrad utan också sämre lön och försämrad semesterrätt. De personliga assistenterna får ett omplaceringserbjudande men säger de nej till det riskerar de att sägas upp på grund av arbetsbrist.

– Trots hotet om uppsägning är det många som tackar nej. Vi hade nitton ärenden från början nu är det bara åtta kvar, säger hon.

Kommunal kommer fortsätta driva ärendet men Maria Jörmalm Anderson vill främst se politiska åtgärder.

–Jag menar att det är en fråga för politikerna och Vänstern har skrivit en motion till Kommunfullmäktige som Socialdemokraterna stödjer, eftersom de vill se kommunen som utförare igen. Vänsterpartiet ser ingen valfrihet om det bara finns privata alternativ. 

Kommunalarbetaren har sökt Frösunda för en kommentar.