En av de yrkesgrupper som utsätts för mest UV-strålning under en vanlig dag på jobbet är barnskötare. Det visar en undersökning från Solbarometern där UV-strålningen på olika arbetsplatser mättes under en dag.

Tusentals svenskar drabbas av hudcancer årligen och man kan se en ökning det senaste årtiondet. Har man lätt för att bli bränd, ljus hudtyp, många födelsemärken eller om man tillbringar mycket tid utomhus på arbetet eller fritiden ska man vara extra uppmärksam på hudförändringar. 

Fotnot: I Sverige pågår Euromelanoma, en satsning för att förebygga och upptäcka hudcancer, från den 9 till den 13 maj. Hudmottagningar, spridda över landet, erbjuder tillsammans mer än 5 500 undersökningstider utan krav på remiss.