Löneökningar

År 1: 
• 520 kronor i genomsnitt per månad och heltidsanställd.
500 kronor extra till undersköterskor per månad och heltidsanställd ska fördelas lokalt, spetskompetens gynnas. Undersköterskornas löner ökar med 1 020 kronor i genomsnitt på heltid. 
Rent matematiskt får 75 procent av under­sköterskorna enligt konstruktionen i avtalet 800 kronor i löneökning i genomsnitt medan resterande fjärdedel ska få 1 680 kronor i löneökning i genomsnitt. Lokalt kan fördelningen bli annorlunda.

År 2:
Löneökningar i nivå med märket.
180 kronor extra per månad och heltidsanställd undersköterska.

År 3:
Löneökningar i nivå med märket.
• 150 kronor extra per månad och heltidsanställd undersköterska.

 

LÄS OCKSÅ: ”Det blir ett mer jämställt arbetsliv”

 

Lägstalöner

År 1: 

• Lägstalönerna höjs med 80 procent av 2,2 procent, alltså 318 kronor för den lägre lägstalönen och 354 kronor för den högre lägstalönen. 
• När det gäller den högre lägsta­lönen tas kravet på ett års erfarenhet bort.

Nya lägstalöner 1 maj 2016:
• 18 398 kronor per månad eller 20 474 kronor per månad då arbets­givaren kräver yrkesutbildning.

Nya lägstalöner 2017:
• Höjs med 80 procent av märket.

Nya lägstalöner 2018:
• Ingen höjning.

Nya lägstalöner 2019:
• Höjs med 100 procent av märket i januari 2019.

 

Heltid

 Alla arbets­givare ska senast 2017 ha arbetat fram en plan tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare på heltid ska öka. Årlig uppföljning fram till 2021. Heltid ska då vara norm vid nyanställning.

 

LÄS OCKSÅ: Nytt avtal ger lyft för undersköterskor

 

Övriga ersättningar

 Ob- och andra tillägg höjs med 2,2 procent. 

 

Turordningsregler

En principöverenskommelse finns om ändringar i omställningsavtalet och förändrade turordningskretsar. (Hur många som ska räknas in när det blir uppsägningar på grund av arbetsbrist). Enligt överenskommelsen ska kompetensutveckling kunna ske i god tid innan en uppsägning som man vet är på väg, blir verklighet.

 

LÄS OCKSÅ: Så kan lönelyftet fördelas

 

Visstidsanställda

 Kommunal krävde att när vikariat och allmän visstidsanställning blandas ska konvertering till tillsvidareanställning ske efter två år i stället för tre, under en femårsperiod. Men 1 maj ändrades lagen om anställningsskydd, och resultatet av den lagändringen innebär i stort sett samma sak. Därför valde Kommunal att inte driva den frågan.

Uppsägningstider

 Uppsägningstiderna blir mer enhetliga. Den som blir uppsagd av arbetsgivaren kommer att ha sex månaders uppsägningstid, utom de som jobbat länge och är 57 år (samma regler fortfarande). För den som själv säger upp sig är det nu tre månader som gäller. Tidigare var det för vissa endast en månad.

Mer om avtalet

Avtalet gäller:
 Cirka 400 000 anställda i kommun och landsting/regioner samt landstings- och kommunalt ägda bolag (Pacta). 

Gäller för perioden: 
 1 maj 2016–30 april 2019.

När får jag nya lönen?
 Det beror på när de lokala förhandlingarna är klara. På vissa håll kan det dröja flera månader innan den nya lönen betalas ut. Men den nya lönen gäller från 1 maj och betalas ut retroaktivt.