Vad är du mest nöjd med?

– Att vi har fått in båda de viktiga saker vi gick in i avtalsrörelsen med: en undersköterskesatsning och rätt till heltid. Det blir ett mer jämställt arbetsliv för våra medlemmar, säger Lenita Granlund.

Och vad är du minst nöjd med?

– Om man hade fått önska något mer hade man önskat att lägstalönerna hade höjts med 100 procent år ett och år två, men å andra sidan var frågan om att få bort kvalifikationsregeln på ett år viktig för oss. Med det kunde vi acceptera en lägre höjning på lägstalönerna.

 

LÄS OCKSÅ: Så blev nya avtalet – punkt för punkt

 

Kan du förklara undersköterskesatsningen?

– 1  020 kronor finns att fördela och förhandla om lokalt. Sen var det viktigt för SKL att en del av utrymmet skulle premiera specialistkunskaper. Och då blev det den här konstruktionen att man kan ta 220 kronor och ge till var fjärde undersköterska, vilket då blir 880 kronor till dem (utöver de 800 kronor i genomsnitt som gäller alla undersköterskor).

Men för majoriteten undersköterskor blir det genomsnittliga löneökningar med 800 kronor i år?

– Det kan man inte säga heller för den totala potten är 1  020 kronor att fördela lokalt. Det vet man först efteråt. 

Men om vi säger att en grupp får 1  680 kronor, då blir det väl så att de flesta andra får 800 kronor?

– Ja tre av fyra undersköterskor kan då få 800 rent matematiskt.

Men kan man lokalt säga att vi kör 1  020 kronor rakt av?

– Ja lokalt kan man komma överens om en annan fördelning. Men om arbetsgivaren vill att man lyfter ut 220 kronor på en särskild grupp eller individer, då ska man förhandla om det.

 

LÄS OCKSÅ: Så kan lönelyftet fördelas

 

Detta ökar lönespridningen bland undersköterskorna, vilket SKL tycker är bra. Vad tycker ni om det?

– Man måste börja premiera yrkesutveckling så att man under sitt yrkesliv får bra löneutveckling. 

Är Kommunal för ökad lönespridning?

– I det här yrket är det viktigt att man ska kunna yrkesutvecklas och få en löneutveckling under hela yrkeslivet.

För de flesta undersköterskor höjs alltså lönen under treårsperioden med sammanlagt 610 kronor utöver märket i genomsnitt? Är det en tillräcklig satsning för att komma ikapp industrin?

– Vi krävde 400 och vi fick över det på den här undersköterskesatsningen. Men lokalt behöver man uppvärdera undersköterskor, som de proffs på omvårdnad de är. Det här är ett första steg. 

Varför höjs inte lägstalönerna 2018?

– Det är en förhandlingsuppgörelse. För oss var det viktigt att kunna höja den tre gånger under perioden. Eftersom vi fick att den sista året höjs med 100 procent så kunde vi komma överens om det.

 

LÄS OCKSÅ: Nytt avtal ger lyft för undersköterskor

 

Är ni överens om begränsade turordningskretsar?

– Tidigare var det normalt en förvaltning som var en krets. Om facket så vill kan en krets nu vara tre driftsenheter.

Innebär det att omplacering försvåras?

– Nej, den har du rätt till i hela kommunen. Det har ingen koppling till turordningskretsen. Men allt är en princip-överenskommelse som ska tecknas av alla fackliga organisationer på kommun- och landstingssidan.

Heltidsfrågan, blev det som ni hade tänkt er?

– Ja det blev det. Senast nästa år ska man lokalt ha en plan för hur man ska jobba med det här.

Om Kommunal lokalt säger att här händer ingenting, vad händer då?

– Då kommer vi centralt undersöka varför det inte händer någonting och vi kan erbjuda hjälp för att sätta igång. Sen är det skrivningar nu i avtalet att heltid ska vara det normala.