– Någonstans runt 25 procent av undersköterskorna kan komma att få mer än de resterande undersköterskorna, säger Kommunals ombudsman Maria Hansson.

Då blir det väl lägre än 1020 kronor i snitt för övriga 75 procent?

– Ja det blir det ju. Men vi tror att man kommer att sätta sig och förhandla om alltihop lokalt.

 

LÄS OCKSÅ: Nytt avtal ger lyft för undersköterskor

 

SKL:s förhandlingschef Maria Dahlberg beskriver det så här:

– En del av de 500 kronorna extra till undersköterskorna ska användas till att lyfta 25 procent av undersköterskorna ytterligare. Det kan vara att man vill premiera någon särskild utbildning, kompetens eller verksamhet.

Kommunal kan inte bekräfta att fördelningen av undersköterskeutrymmet blir exakt som SKL beskriver det. Det enda som är helt klart är att löneutrymmet för undersköterskor i årets lönerevision är 500 kronor i genomsnitt högre än för övriga av Kommunals grupper.

Det handlar om runt 150 000 individer, kravet är att man ska ha någon form av undersköterskeutbildning. Även anställda med andra yrkestitlar får del av extrasatsningen, enligt Maria Hansson. Det gäller till exempel skötare och barnsköterskor med undersköterskeutbildning.

För de kommande två avtalsåren finns inga skrivningar, som prioriterar en viss grupp av undersköterskorna. Utan då är det i genomsnitt 180 kronor extra 2017 och 150 kronor extra 2018 för alla undersköterskor.

 

LEDARE: Äntligen satsas det på kommunalarna! 

 

En annan del av avtalet handlar om turordningsreglerna, där SKL hävdar att det finns en överenskommelse om att kunna begränsa en så kallad turordningskrets (hur många som ska räknas in när arbetsbrist uppstår) till tre driftsenheter, till exempel tre äldreboenden.

Enligt Kommunals Johan Ingelskog finns bara en principöverenskommelse om att se över reglerna.

– I det paketet ingår det här med turordningkretsarna, säger Johan Ingelskog.

Skulle en begränsning införas kan det innebära att det blir svårare med omplaceringar för dem som sägs upp.

– Det vi gör är att vi gör det lättare att hantera turordningsreglerna, säger Maria Dahlberg.