LO-förbunden har ett gemensamt avtal med Bemanningsföretagen i Almega.

Avtalet innebär att den som hyrs ut från ett bemanningsföretag ska ha lön och andra ersättningar minst i nivå med genomsnittslönen vid det företag som hyr in.

Mellan uppdragen gäller garantilön, 110,50 i timmen för kvalificerat yrkesarbete och 104,50 i timmen för övriga. Det är en höjning med 50 öre i timmen för kvalificerat yrkesarbete och 1,50 för övriga.

Garantilönen är avsedd för dagar medarbetaren inte har uppdrag och inte väntas stå till arbetsgivarens förfogande. Det nya är att garantilön också betalas ut dagar som medarbetaren står till arbetsgivarens förfogande och väntar på att bli utbokad på ett uppdrag, utöver lönen för arbetad tid.

– Om du står till arbetsgivarens förfogande från klockan 08.00 på morgonen, men får besked först klockan 12 om att du ska jobba, så får du nu garantilön klockan 8-12 då du satt hemma vid telefonen och väntade. Detta är en stor framgång för oss, säger Kent Ackholt på LO som har lett LO-delegationens förhandlingar.

Garantilönen räknas upp med 1,5 procent. Det är 0,7 procent mindre än märket.

– Men vi har vunnit på att få garantilön under den tid medarbetaren är tillgänglig, utöver lön för arbetad tid. Och vi har fått en bättre beräkning av genomsnittslönen, där bonusar under en 12 månadersperiod ska räknas in i lönen, istället för som nu under tre månader.

Arbetsgivaren ville även korta karensen mellan visstidsanställningar från 12 till 6 månader. Det gick LO-förbunden med på.

– Det är en eftergift. Men nu kan feriearbetande ungdomar lättare få sommarjobb två år i rad, säger Kent Ackholt.