En del av Kommunals åtgärdsplan som presenterades i slutet på januari var att inrätta en visselblåsarfunktion – alltså ett sätt att larma anonymt om missförhållanden. Nu är den klar och kommer den 15 maj att lanseras på kommunal.se. Målgruppen är i första hand förtroendevalda och anställda. Men även medlemmar och allmänheten ska ha möjlighet att tipsa, därför kommer den inte bara finnas internt.

Kommunal har tagit hjälp av en konsult som utvecklat visselblåsarfunktioner för andra företag och organisationer. Själva tjänsten kommer att gå via en extern webbplats där informationen krypteras, så att det ska bli omöjligt för Kommunal att eftersöka vem som lämnat informationen.

– Den dag som en medarbetare som vill visselblåsa inte litar på systemet, då kan man lägga ner systemet. Det är en förutsättning att man kan garantera anonymitet. Det är därför vi har den externa parten. Även om vi skulle vilja eftersöka så går det inte, säger Olle Ingemarsson, HR-chef på Kommunal.

För den som vill få återkoppling från Kommunal blir det möjligt att lämna sin mejladress. Kommunikationen går då via den externa parten, vilket gör att Kommunal aldrig kan få reda på mejladressen eller identiteten på annat sätt.

De avdelningar på Kommunal som kommer att jobba med visselblåsarfunktionen är personalenheten och den administrativa enheten. En anställd från varje enhet kommer att utgöra den ”förtroendegrupp” som tar emot de inkomna tipsen – Eva Bergström på personalenheten och Lotta Lundén på administrativa enheten. Båda kommer att få alla tips och sedan tillsammans fatta beslut om hur de går vidare.

– Tanken med det är att det inte ska vara enbart en person som fattar beslut, utan att det är två personer från två olika enheter, som också får utbildning kring visselblåsning. De som är ytterst ansvariga är Lena Andersson som är administrativ chef och jag som är HR-chef, säger Olle Ingemarsson.

Beroende på om tipset bedöms vara intressant så finns sedan regler utarbetade för hur det ska tas vidare.

– En del i det är att de personer som berörs av anmälan inte ska delta i handläggningen. Det ska kunna styras bort från de personer som berörs av själva tipset, säger Olle Ingemarsson.

Risken är ju att det kommer in tips som rör personer på förbundskontoret, som de här två handläggarna arbetar nära eller känner. Är det så lämpligt att det här hanteras av Kommunal?

Vi har satt oss in i hur visselblåsarsystem vanligtvis fungerar och då är det vanligt att det finns någon form av intern handläggning. Vi vill ju säkerställa att våra policyer och riktlinjer efterlevs, och då behöver man känna till en hel del om Kommunal för att kunna göra en bedömning om det är ett regelbrott eller inte. Vi bedömer att de här två personerna ihop är en så bra lösning som man kan ha, säger Olle Ingemarsson.

Kommunal räknar med att det kommer in fler tips i början, och därför kommer det under resten av året ske rapportering av hur visselblåsarfunktionen fungerar till förbundsstyrelsen varje månad. Från och med 2017 kommer det rapporteras var tredje månad.

– Det kommer att följas noga – antalet ärenden och så vidare. Och om det är allvarliga saker som Kommunal måste arbeta med så är det klart att det tas upp och ska hanteras.