Bättre arbetsmiljö, mindre sjukskrivningar och gladare äldre var några av förhoppningarna på det omtalade projektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Nu kan  projektet få ett abrupt slut.

Det är en motion från de borgerliga partierna som kan avsluta projektet i förtid om det med Sverigedemokraternas stöd går igenom under kvällens kommunfullmäktige. Kommunals medlemmar som arbetar på äldreboendet är kritiska till detta och kommer att manifestera sitt missnöje genom att dela ut flygblad utanför sammanträdesrummet ikväll.

– Vi har fått stor uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser tack vare det här projektet. Att avbryta det i förtid vore att kasta alla investerade pengar i sjön eftersom forskningsstudien som är knuten till satsningen inte är slutförd ännu, säger Ann Odin som är ordförande för Kommunal sektion Norra Hisingen.

Det finns också en oro bland de 14 personer som anställts på boendet för att täcka upp för den ordinarie personalen som fått gå ner i tid. Men än är inte frågan avgjord. Det lokala partiet Vägvalet säger sig stödja Socialdemokraternas linje – att slutföra projektet – vilket skulle räcka för en seger.  

– Vi vågar inte ta ut något i förskott men så klart är det hoppfullt. Vi vill ändå vara på plats och visa vad vi tycker för att slippa känslan av att vi inte gjort vad vi kunnat om det inte skulle bli som vi vill ikväll, säger Ann Odin.