Enligt den Sifoundersökning som Kommunal beställt anser de tillfrågade att en undersköterskas månadslön borde ligga på 26 000 kronor vilket är 2 400 kronor mer än dagens faktiska genomsnittslön.

Undersökningen ger stöd för kravet om en extra lönesatsning för undersköterskor som Kommunal driver i årets avtalsrörelse. Kravet innebär i praktiken att undersköterskorna ska ha 400 kronor extra utöver industrins löneprocent på 2,2 procent – det så kallade märket.  En undersköterska tjänar i dag i snitt 2 800 kronor mindre än en verkstadsarbetare, trots lika lång utbildning.

35 procent av de tillfrågade i undersökningen svarade ja på frågan om de själva skulle vara beredda att avstå halva sin löneökning till förmån för undersköterskorna.

– Det är väldigt glädjande att se att det finns ett så starkt stöd för undersköterskorna bland allmänheten. När så många som var tredje svensk till och med skulle vara beredd att avstå egen löneökning har arbetsgivarna chansen att ta ett steg i rätt riktning, bort från värdediskriminering och mot ett mer jämställt arbetsliv, säger Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet i ett pressmeddelande.

Till valborg ska avtalet med Sveriges kommuner och landsting vara klart.

 

Så frågade Kommunal

Sifo har frågat 1000 personer i hela landet vad de anser om löneskillnader och undersköterskornas villkor på arbetsmarknaden.

FRÅGA: En undersköterska som jobbar heltid har 23 600 kronor i månadslön före skatt. Tycker du att en undersköterska bör tjäna mindre, lika mycket eller mer jämfört med idag?

Mindre än idag: 0 %
Lika mycket som idag: 16 %
Mer än idag: 80 %
Tveksam/Vet ej: 4 %

FRÅGA: Tycker du att kvinnodominerade grupper ska få högre löneökningar än mansdominerade för att uppnå mer jämställda löner?

Ja: 71 %
Nej: 22 %
Tveksam/vet ej: 7 %

FRÅGA: En undersköterska och en verkstadsarbetare har lika lång yrkesutbildning. Om båda jobbar heltid tjänar verkstadsarbetaren 2 800 kronor mer i månaden än undersköterskan. Hur mycket tycker du att undersköterskan bör tjäna?

Mycket mindre än verkstadsarbetaren: 0 %
Något mindre än verkstadsarbetaren: 5 %
Lika mycket som verkstadsarbetaren 52 %
Något mer än verkstadsarbetaren: 29 %
Mycket mer än verkstadsarbetaren: 10 %
Tveksam/Vet ej: 3 %

FRÅGA: Skulle du själv vara beredd att avstå halva din löneökning för att undersköterskorna ska få högre löner?

Nej: 47 %
Varken eller: 10 %
Ja: 35 %
Tveksam/vet ej: 9 %