En ny undersökning visar att var femte sjukhusanställd i södra Sverige har haft handeksem det senaste året, skriver tidningen Arbetsliv. Nu misstänks engångshandskar av det syntetiska gummit nitril ligga bakom ökningen av handeksem. De används framförallt inom vård och hemtjänst men också av förskole- och kökspersonal.

Av miljöskäl har gummihandskar av nitril ersatt vinylhandskar de senaste åren. I kombination med skärpta hygienkrav har detta lett till att nitrilhandskar är femton gånger vanligare i dag jämfört med för tio år sedan.

Det syntetiska gummit innehåller många kemikalier och dessa ämnen analyseras nu på Yrkesdermatologens laboratorium. För att säkerställa att det är just handsken som orsakat ökningen av eksem har också 500 sjukhusanställda blivit undersökta med allergitest. Studien beräknas bli klar till hösten, skriver Arbetsliv.